دل‌آرا   2009-05-02 14:48:14

این کامنت را برای شراگیم(در مهمان‌خانه) نوشتم که استدلال جالبی داشت از اعدام دل‌آرا.

شراگیم
دل‌آرا دیگر بدهکار کسی نیست. خانواده مقتول هم گمان نکنم زیاد خشنود باشند. در هر حال خویشاوند بودند. شاید اگر اینهمه سرو‌صدا در پیرامون این داستان بلند نمیشد، شاید اگر استفاده سیاسی از این جریان قضایی نمیشد و شاید اگر خانواده مقتول حالا که اختیار بخشیدن یا اعدام او را داشتند ، اختیار زندانی کردنش را هم میداشتند! دل‌آرا چند سالی در زندان میماند وسر آخر بخشوده میشد. قوانین‌مان پوسیده است و با این قوانین ماقبل انسانی چه توقعی از داغدیده‌ای میتوان داشت که قاتل مادرش را در آستانه معروفیت و محبوبیت میبیند. نگاهی تازه باید...


سارا  2009-05-09 08:59:02
من هم از تو مهمان خانه خواندمش . باهاش موافقم!!!


slam.  2009-05-13 16:08:28
nn


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات