از وبلاگ نکته های جالب   2009-12-28 12:14:46

تسخیر صداو سیما از نون شب هم واجبتره
بدترین احساس امروز وقتی بود که داشتم اخبار این صدا و سیمای لعنتی را نگاه میکردم...
مصاحبه با زخمی شدگان در بیمارستان....
به میدان آمدن و مقابله خودجوش عزاداران حسینی با آشوبگران ،بعد از شنیدن خبر اغتشاش برای دفاع از نظام و ...!!!!!
آخه یکی نیست که بگه:
اگه این حضور مردم عزادار !!! در برابر اغتشاشگران خودجوش و بدون برنامه ریزی بوده،پس این همه پرچم و عکس آقاتون را از کجاشون در آورده بودند که دست هر یکی یک پرچم و یه عکس آقا بود؟؟؟؟؟
یعنی با پرچم و عکس می خوابند؟میرن سرکار؟؟میرن عزاداری؟؟آخه چرا فکر میکنید همه مثل خودتون خر تشریف دارند؟؟؟!!!!!!!!!!!

یه فکر برای این صداو سیما بکنید....
به خدا از نون شب واجب تره....!!!!!!!!!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات