سرداران تندروی سپاه خواستار کشتار جمعی هستند   2009-12-28 22:43:37


قبل از محرم خبرهایی مبنی بر خواست سپاه برای سرکوب خونین تظاهرات روز عاشورا منتشر گردیده بود که حوادث روز عاشورا و موضع گیریهای بعدی سران گمراه سپاه تائیدکننده این اخبار است. در روز عاشورا، علیرغم شکست کامل نیروی انتظامی در مقابل مردم و تسلیم شدن واحدهای سرکوبگر ضد شورش و سقوط شهر تهران بدست مردم، سپاه همچنان برای تشدید فشار بر جناح معتدل حکومت، از دخالت در اوضاع امتناع نموده و شرط ورود به صحنه را باز بودن دستش برای اعمال حداکثر خشونت اعلام نموده بود.
نشریه صبح صادق ارگان رسمی سپاه در مطلبی می نویسد که حتی 500 هزار نفر معترض هم عددی نیستند و سردار جزائری هم در اظهاراتی ضد ایرانی به ارتداد و الحاد معترضین حکم می دهد که طبیعتاً جزای ارتداد و الحاد مرگ است. همچنین سپاه با اجرای طرحی از پیش آماده، با بکارگیری بسیج و پرسنل رسمی خود اجتماعاتی را در تهران و سایر شهرها سازمان داده که بنام مردم، خواستار ریشه کن کردن چشم فتنه شوند.

سپاه در مرحله اول با سوار شدن بر شانه های رهبر، کودتای انتخاباتی را پیش برده و با حمایت قاطع رهبر از نتایج متقلبانه انتخابات، میانه روهای حکومت را به عقب راند و اینک در مرحله تکمیلی کودتای خود در صدد ایجاد وضعیت فوق العاده در کشور و اداره کردن رهبر بمنظور حاکمیت نظامی کامل است.
اجرای طرح جنایتکارانه سپاه و قتل عام معترضین، خودبخود وضعیت فوق العاده را در کشور بوجود آورده و نهادهای حکومتی نظیر مجلس و قوه قضائیه بی اثر شده و رهبر ناچار خواهد بود برای حفظ تاج و تخت خود، دربست در اختیار خواستهای سپاه قرار گرفته و تبدیل به ماشین امضای ایشان گردیده و مجری مقاصد سپاه شود.
اینکه آیا جناح اکثریت معتدل حاکمیت، کنار گذاشته شدنشان توسط سپاه را می پذیرند یا خیر، و اینکه رهبر، تصمیم گیری عالی را به سپاه واگذار می کند یا خیر، مربوط به خودشان و خارج از دستان ملت ایران است. اما آنچه مردم ایران می توانند به سرداران خشک مغز سپاه وعده دهند این است که قربانی اسلحه کشیدن بر روی ملت و کار گذاشتن تیربار در خیابانها و به صحنه آوردن زره پوشها و تانکها، مردم دلاور ایران نخواهند بود. در چنین آتشی این سرداران خائن سپاه هستند که خواهند سوخت و خاکستر خواهند شد.
سرداران نابینا و ناشنوای سپاه باید بفهمند که مردم چنان بستوه آمده و در رسیدن به حق خود مصمم هستند که در هر سطحی آماده مقابله با سرکوبگران هستند. اگر سپاه فاز نظامی و مسلحانه را کلید بزند، دیگر نباید توقع داشته باشد که جوانان این سرزمین با سنگ و مشت با آنها مقابله کنند. حتی شده با تقدیم شهیدان، خلع سلاح واحدهای خونریز سپاه کار دشواری نخواهد بود و سرنوشت جنگ مسلحانه در سطح شهر را مردمی تعیین خواهند کرد که برای آزادی و دموکراسی می جنگند، نه سرداران نگون بختی که در سودای قدرت بیشتر و ثروت افزونتر، قصد اسلحه کشیدن بر روی مردم را دارند.

سهرابستان


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات