هشدار: احتمال دستگیری قریب الوقوع میرحسین موسوی   2009-12-29 20:41:22

بر اساس این اخبار دعوت به این تحصن با دو هدف صورت گرفته است:در مرحله اول، تحت فشار قرار دادن قوه قضائیه برای دستگیری میرحسین موسوی و در صورت عدم موفقیت حمله به دفتر ایشان، تخریب و رساندن آسیب فیزیکی به رهبر جنبش سبز ایران.

در پی حوادث دلخراش روز عاشورا و شهادت چندین نفر از هموطنانمان، طی دو روز اخیر شاهد بازداشت های گسترده ای بوده ایم.

خبر های رسیده در چند ساعت گذشته حاکی از آن است که عده ای قصد دارند پس از راهپیمایی فردا که به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شده است، در مقابل دفتر میرحسین موسوی واقع در خیابان کارگر شمالی، کوچه فردوسی، دست به تحصن بزنند.

بر اساس این اخبار دعوت به این تحصن با دو هدف صورت گرفته است:در مرحله اول، تحت فشار قرار دادن قوه قضائیه برای دستگیری میرحسین موسوی و در صورت عدم موفقیت حمله به دفتر ایشان، تخریب و رساندن آسیب فیزیکی به رهبر جنبش سبز ایران.

سایت هم میهن



نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات