بالاترین   2009-12-31 16:32:26

تهران آبستن حوادثی مهم است...حضور سنگین نیروهای انتظامی و سپاهی در تمامی میدان های شهر
فضای شهر تهران به شدت نظامی گشته است.حضور بسیار سنگین و گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی و بسیجیان ملبس شده به لباس سپاه در سطح شهر چهره تهران را به شدت ملتهب کرده است.از نوع نیروهیا مستقر شده در آزادی می توان فهمید تامین امنیت میدان آزادی بصورت کامل بر عهده سپاه می باشد و نیروی انتظامی در میدان انقلاب و هفت تیر و میدان های دیگر شهر حضوری بسیار سنگین دارد.این حضور گویا فراتر از فراخوان امروز می باشد چرا که در میدان آریا شهر نیز شاهد حضور سنگین این نیروها هستیم (در حالیکه در مسیر فراخوان نیست)این حضور سنگین حساسیت و دقت نظر سبزها را می طلبد تا آماده وقوع حوادث مهمی باشند.روزهای حساس و سرنوشت سازی در پیش است.درآماده باش کامل باشیم.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات