موضع گیری خردمندانه آیت الله جوادی آملی   2009-12-31 16:34:56

شبکه جنبش راه سبز (جرس):آيت الله جوادي آملي در تبيين وقايع عاشوراي تهران ، در دام يکسويه نگري نيفتاده و دو نکته را در اين باب ، مختصر و مفيد بيان داشته و گفته اند: "نکته اول اينکه اهانت به مقدسات براي هميشه محکوم است مخصوصا در روز عاشورا و اهانت کنندگان به مقدسات برابر قانون بايد مورد مواخذه قرار بگيرند. دوم اين که در اين جريان‌ها اگر به يک بي گناهي آسيبي رسيد، آن هم خسارتش ترميم بشود. تا برابر آيه «وامتازوا اليوم ايها المجرمون» مجرم از غير مجرم جدا بشود."

به گزارش عصر ایران، ولو آن که تعداد کساني که در روز عاشورا کف و سوت زدند ، اندک باشد ، باز هم جامعه عزادار حسين(ع) نمي تواند از کنار اين بي احترامي با بي تفاوتي رد شود . لذا در محکوم کردن اين هتک حرمت ، جاي هيچ ترديدي نيست .

البته بايد گفت - و به تلخي هم بايد گفت - هتک حرمت عاشورا ، به همين مورد کف و سوت زدن ختم نمي شود بلکه در اين روز ، تهران، شاهد بي احترامي هاي ديگري نيز به ساحت عاشوراي حسيني بوده ايم که متاسفانه ، صدا و سيما آن را به حاشيه کف و سوت هاي حرمت شکنانه برده و کوچکترين اشاره اي به آن نمي کند.


بي ترديد ، بروز رفتارهاي شادمانه در روز حزن اهل بيت(ع) به هر دلیلی که باشد ، قابل توجيه نيست چه آن که اين اقدام ، علاوه بر حرمت شکني ، جريحه دار کردن احساسات ديني مردم نيز هست ، اما بي گمان ، کشتن و ريختن خون انسان ها در روز عاشورا که در «ماه حرام» نيز واقع شده است ، بي احترامي محض به عاشوراي حسيني است.

البته نيروي انتظامي در اطلاعيه هاي خود تصريح داشته که قتل هاي عاشوراي تهران ، کار نيروهاي رسمي نبوده است زيرا آنها سلاح گرم نداشته اند ؛ ما نيز در اين مقال به دنبال قاتلاني که خون چند انسان را در اين روز غمبار بر خيابان هاي تهران ريختند نيستيم چه آن که مانند برخي رسانه ها ، نه ادعاي کارآگاهي داريم و نه آن قدر بي پروا و بي تقوا شده ايم که اين و آن را به گناهي بزرگ مانند قتل نفس متهم کنيم و "کک" مان هم نگزد!


اما دردمندانه بايد دست بر پيشاني کوبيد که در عاشوراي 88 تهران ، شکستن حرمت اين روز ، فقط به کف و سوت عده اي ، محدود نشد و علاوه بر آن ، خون هايي بر زمين ريخت ،خانواده هايي براي هميشه عزادارشدند و حرمت ماه حرام شکست.

آيا کساني که در اين روز ، به سمت پدر دو فرزند تير شليک کردند و او را کشتند (و پليس نيز اين اقدام را تروريستي و مشکوک خواند) ، يا بر سينه ديگري چاقو زدند و يا با اتومبيل از روي جوان مردم رد شدند ، عاشوراي حسيني را هتک حرمت نکردند؟ مگر اعلام نشده که اين قتل ها مشکوک و حتي کار تروريست ها بوده است؟ پس آيا جا ندارد حرمت شکني کساني که در ماه حرام و روز عاشورا مرتکب گناه آدم کشي شدند نيز محکوم شود؟
راه سبزنام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات