روز مادر   2009-05-11 14:28:19

دیروز روز مادر بود. من به بچه‌ها گفته بودم که چیزی لازم ندارم. حیاط هم پرگل است گل هم نخرند. طبق معمول فداکاری مادرانه ایرانی تبار. بهر حال یکی از پسرها دعوت‌نامه‌ای برایم آورده بود از مزرعه‌ای گل که میتوانم تا دلم بخواهد از آنجا گل بچینم. ایده جالبی بود. میگفت: مامان تمام گلهای دنیا مال تو.
آن پسر دیگری هم با چند بوسه آبدار مراسم سپاسگذاری را بجا آورد. دخترک هم که حسابی در استرس است و آخرین دوره امتحاناتش را میگذراند وتا آخر ماه مه دیگر خلاص است ولی کادوی روز مادرم را جلوجلو داده بود. لو نمیدهم که پز نداده باشم. ولی دیروز بعد از رفتن بچه‌ها بیاد مادرم بودم. مادری که دیگر نیست. مادری که بودنش فقط بودنش غنیمتی بود که چون از او دور بودم ومشغول زندگی خودم، به اندازه کافی از بودنش لذت نبردم. دختر خوبی نبودم برایش، میدانم. ولی او خوشبخت بود، که فرزندی چون برادرم داشت. که بیش از ما دخترانش با او بود و در او خلاصه شده‌بود. روز مادر روز سختی است برای آنهایی که مادر ندارند.
ولی روز مادر روز زیبایی است برای همه آنها که مادری دارند یا خاطره ای از مادری. روز مادر روز زندگیست، روز بقاست. پاسش بداریم.


Samareh  2009-05-11 20:11:19
Oh Maman,
das tut mir so leid!
Ich habe gestern gar nicht daran gedacht,was du durchmachen musstest! Liebe dich so sehr.


gita  2009-05-12 15:12:06
i think of my mum every day and yes i too was young and selfish and spent most of my life awxay from her and she no
longer is with me and i miss her so very much and by becoming a mother myself i realise and understand all the love she had for me and all the sacrifices she made for her kids.
sheyda is going on a school trip on 25th may
and it will be the first time she will bge away from me
and my heart is tearing apart,i can not
imagine even one day of
not seeing my angel,what am i to do?wish mum was here
to tell me how she coped when i was not
near her miss you laways mum and love you forever


نوری  2009-05-12 21:16:33
گیتای عزیزم. نوشته‌ات را خواندم وگریه کردم. برای مادری که زود رفت، خیلی خیلی زود. مادری به آن زیبایی. به آن مهربانی. مهربانیهایش را هرگز فراموش نمیکنم. همیشه از تو میگفت و چقدر به تو افتخار میکرد.
یادش زنده...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات