آزادی رکسانا   2009-05-11 18:19:48

رکسانا آزاد شد. عاقبت طوفان کار خود را کرد. هرچند اینجا سایت خبری نیست ولی این آزادی را همه در انتظار بودیم. تهنیت به او وخانواده‌اش و به وکیل قدرتمندش آقای خرمشاهی. که اگر از طرف دل‌آراعزل نشده بود شاید هنوز او هم زنده بود. باز هم تهنیت...


miscimao  2009-05-14 08:50:17
شما سری زده بودید به دست نوشته های من و برای داستان رابعه پیام گذاشته بودید. دارم به شما بازدید پس می دهم. مثل همان موقع ها که خانواده هامان به دید و بازدید می رفتند. آن زمان ها حالا دیگر گریخته اند و جای خودشان را داده اند به بی مهری ها و حقه بازی ها .
درست پیش از آنکه بیایم اینجا(خانه ی شما) فکر می کردم چرا ما ایرانی ها اینطور شده ایم؟ بعضی ها می گویند چون زمانه و زمینه سخت شده اما گاهی فکر می کنم این بدعهدی ها و بی مهری ها در ما سابقه دار است و به این سادگی نمی شود به چیز دیگر بندشان کرد. در مورد اعدام دلآرا و آزادی رکسانا، من به هیچکدام اعتقادی ندارم، نه این از روی معرفت بود و نه آن از راه حقیقت. عزیز دلم، عشق و حقیقت گم شده و گریه ی من بخاطر همین است


رضا  2009-05-20 08:11:35
سلام
وکیل رکسانا در صدای آمریکا گفت که رکسانا یک سند محرمانه را برداشته بود ولی خودش نمیدانست این سند محرمانه است.
به این عمل در کلیه کشور ها و فرهنگ ها میگویند جاسوسی.
آزادی او هم هیچ ربطی به وکیلش نداشت.
نمیدانم ما مردم چرا دوست داریم ساده اندیش باشیم؟


نوری  2009-05-21 22:55:27
سند محرمانه چطور اینقدر راحت در اختیار رکسانا بود؟
شما چرا باور میکنید. اینها هر کس را بخواهند برایش پابوش بدوزند راحت قصه‌ای سرهم میکنند. من زیاد به این حرفها اهمیت نمیدهم. برای من مهم این بود که رکسانا آزاد شود. جایی خواندم که وکلایش قبلا با قضات مذاکره کرده‌بودند. آقای احمدی نژاد هم استفاده تبلیغاتی‌اش را از این جریان کرد. از شجاعت اقای خرمشاهی همین بس که این پرونده‌ها را قبول میکند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات