از تهران بروید 50 درصد بیشتر حقوق بگیرید!   2010-04-15 18:44:53

به این خبر توجه کنید:


معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از تصویب اعطای تسهیلاتی در دولت به کارمندانی که از تهران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند، خبر داد. لطف الله فروزنده در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت: مصوبه ای در دولت گذرانده و جدول امتیازاتی برای کارمندانی که به شهرهای دیگر مهاجرت کنند، در نظر گرفته شده است که بر اساس آن هر چه منطقه مورد نظر کارمند به مناطق محروم نزدیک تر باشد از خدمات بیشتری بهره می برند. وی گفت: بخش نخست این مصوبه به حقوق مربوط می شود؛ مهاجران به شهرهای دیگر فوق العاده های بیشتری به...


تهرانیهای عزیز اینهم باز یک ترفند دیگر از طرف دولت مهرورز است. از تهران که رفتید و منتقل شهرستان که شدید. آقای رییس جمهور میگوید کی گفته اضافه حقوق؟ کی؟ من؟
و بقیه‌ی ماجرا....

نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات