بوی رهایی می‌آید   2010-05-23 11:25:10

خبرهای خوش می رسد از ایران. ترسیده‌اند، به تکاپو افتاده‌اند، خبرهایی از قبیل خواباندن اتومبیل‌ها بدلیل مزاحمت برای نوامیس، اعدامهای اخیر وتحویل ندادن اجساد این عزیزان به خانواده‌هایشان. دستگیری گسترده فعالان سیاسی و حتی هنرمندانی چون پناهی که وجهه‌ی بین‌المللی دارند، راه ندادن دانشجویان به اصطلاح بدحجاب به دانشگاه‌ها، خطبه‌های افشاکننده‌ی ترسشان( سخنان جنتی در مورد حجاب: دانشجو نمره میخواهد ناچار است؛ مجبورش کنید.) و ابراز عجولانه‌ی عقاید ماقبل تاریخشان، همه وهمه حاکی از آن است که داریم می‌رسیم به هدف. پیموده‌ایم بیشترش را و سپیدی صبح پیداست. این بوی رهایی‌است که می‌آید. من بر این باورم: پیروزی در راه است، راه را برایش باز کنیم.


نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات