ژوزه ساراماگو، برنده پرتغالی نوبل ادبیات درگذشت   2010-06-18 23:33:33

87 ساله بود. 50 سال سابقه‌ی نویسندگی داشت و برنده‌ی نوبل ادبیات بود. اهل پرتقال و رمان‌های (انجیل به روایت مسیح) و (قابیل) او جامعه‌ی مسیحی کشورش را علیه او شوراند. در مخالفت با این حرکت زادگاهش را برای همیشه ترک و در جزیره‌ی لانسارت یکی از جزایر قناری اسپانیا ساکن شد. در ایران با کتاب (کوری) شهرت یافت و من در رمان (همه‌ی‌نامها)ی او زندانی و قفل شده بودم. در این رمان احساس پرشور خفته در قلب مردی پا بسن گذاشته و تنها را به تماشا می‌گذارد که فقط نام زنی نادیده در اداره‌ی ثبت احوال که او کارمندش بود، اورا شیفته‌ی خود کرده بود. تا جایی که بدنبال این نام به گورستان کشیده می‌شود.
از لابلای ساده‌نویسی این نویسنده حال‌و‌هوای محیط داستان ترا درخود حل‌می‌کند، تاجایی‌که هرگز داوطلبانه از کتاب جدانمی‌شوی. امروز ژوزه زمین‌خاکی مارا ترک کرد. باشد که روانش جاودانه بماند و نامش هم.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات