آزادی   2010-06-24 21:16:52

تو کاملن آزادی!

یا بامن زندگی کن

یا بگذار من با تو زندگی کنم.

جایی این را خوانده‌ام. نمیدانم کدام وبلاگ ولی بنظرم حرف دل مردهای عزیز ایرانی است!!!


نوری  2010-06-25 13:34:53
در مهمان خانه لینک شما را گذاشته‌ام، شاعر و کبوتر


ارثی زاد  2010-06-25 13:30:29
با سلام

وبلاگ یک استکان غزل بی حاشیه بروز شد.

با خودم
دوستان
شعر
کتاب

ناگفته های نگفته

سلام

حکایت

و غزل

باید که برای تو رباعی بشوم
من با غزلم نیامدم به دهنت
نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات