رد صلاحیت   2009-05-22 12:20:13

از مرد هزار چهره پرسیدند: چرا احمدی‌نژاد رد صلاحیت نشد؟ مرد هزار چهره با جدیتی ساده‌لوحانه جواب داد:
با لحن مسعود شصت چی بخوانید.
چون با خودشان است؟
چون با خودشان نیست؟
چون وعده‌هایش عملی میشود؟
چون هاله‌ای از نور دور سرش دارد؟
چون آبروی ایران را جایی نبرده است؟
چون به خودش لقب ملت ایران داده‌است؟
چون چشم‌وابروی زیبایی دارد؟
چون خوب میرقصد؟
چون مملکت را به خطر نمی‌اندازد؟
چون با پول ملت برای غریبه‌ها خانه سازی نمیکند؟
چون آمار غلط نمیدهد؟
چون مسافرتهایش خرجی ندارد؟
چون در هر ثانیه یک لایحه تصویب میکند؟
چون فامیل ماست؟
چون فامیل شماست؟
و چون جوابها همه سوالی بود و جوابشان نچ. اینجا دیگر کم آورد.
بنظر من ملت ایران در حال حاضر در یک شوک دسته جمعی بسر میبرد. وگرنه مگر میشود محمود را هم باصلاحیت دانست. یک مرد کاملا اشتباهی بقول سریال مرد هزار چهره. البته‌او‌ را ملت صلاحیت نداده بلکه خشک مغزان اندکی که جمعشان بزنی سرهم با طرفدارانشان به 200 نفر نمیرسند. ولی به این 200 نفر چه کسی صلاحیت داده‌است؟

عکس در عکاسخانه.


مصطفی  2009-05-22 19:37:07
رای همه عاشقان مهدی.
اینبار هم احمدی نزاد است.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات