در جستجوی زمان از دست رفته   2010-10-10 15:01:20

روزهای آفتابی اکتبر را در شهر فرهنگی و زیبای کلن تجربه‌کردن، حال آدم‌را جا‌می‌آورد. می‌‌شود روی کاناپه‌ی‌ توی تراس درازکشید و کتاب پروست را دوباره خواند. برای باراول که می‌خواندمش هرگز فکرنمی‌کردم جلداول را تمام‌کنم. حالا ولی لذتی دیگر دارد. باید حسش باشد، باید دغدغه نداشته‌باشی و وقت فراوان داشته‌باشی. باید بااین کتاب زندگی‌کنی، حسش‌ کنی، لمسش کنی. باید زمان را به‌عقب بکشی و بروی درذهن خلاق و بیمارگونه‌ی مارسل پروست. تجربه‌ی دوباره‌خوانی این کتاب عالیست. پیشنهادش از شراگیم و گروه کتابخورها بود هرچند که تهران نیستم و نمی‌توانم در جلساتشان شرکت کنم. ولی از دور هم‌گامشان می‌خوانم و دراظهار نظراتشان نکته‌های جالبی می‌بینم. یک حس‌ مشترک هست بین خوانندگان این کتاب که نمی‌شود با دیگران قسمتش کرد جزآنکه خودشان بخوانندش. توصیه‌می‌کنم حتما این کتاب (هفت جلد) را بخوانید. (در جستجوی زمان از دست‌ رفته / مارسل پروست)
خانم ثابتی مطلب جالبی در این زمینه نوشته‌است که خواندنش را توصیه‌می‌کنم.
لینک مطلب در مهمان خانه


ramin  2010-10-11 22:23:35
man rastesh in ketabu hezar bar shuro kardam wa wel kardam. khaste konandast


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات