احمدی نژاد ویک من ماست.   2009-06-04 18:25:01

این آقا اول میخواست پول نفت را سرسفره بیاورد ما جدی گرفتیم، ترسیدیم پلو خورشتمان بوی نفت بگیرد. سفره را جمع کردیم، دیگرپهن نشد. 4 سال صبر کردیم دست مفاسد رو شود، لیستش در جیب جناب مچاله شد رفت پی کارش. قرار بود از موضع قدرت حرف بزند تا سیاست خارجی‌مان رانجات دهد،هولوکاست را نفی کرد، این آلمانیهای بیچاره خواستند تاریخشان رادوباره بنویسند، دیدند نمیشود.( درست مثل اینکه کسی در آلمان بگوید در ایران انقلابی صورت نگرفته و تغییر رژیم فقط یک کودتای دم دستی بوده است. چه حالی میشویم؟)
در مورد میلیونرهای انقلابی هی گفت‌وگفت تا صادق جان محصولی را خودش به کار گماشت. مدارک تحصیلی دیگران را زیرسوال برد از دانشگاه آکسفورد اعلامیه دادند ما حتا موشی هم در زیرزمین دانشگاه به اسم کردان نداشتیم. حالا هم زن اول ستادش فاطمه خانم جارو بدست است، از بانوی فرهیخته‌ای چون خانم رهنورد ایراد تحصیلی میگیرد فقط منتظریم در دولتی که دختر جوانی در آشپزخانه انرژی اتمی میسازد، یک دستگاه سنجش وقاحت هم اختراع شود، تا ببینیم یک من ماست چقدر دوغ تولید میکند. واقعا که!!!pegi*  2009-06-05 13:07:29
:))
تحلیل جالبی بود
اما خوبی این رفتار رئیس جمهور این بود که ایشون رو برای همیشه از صحنه ریاست جمهوری و غلط های اضافه حذف کرد


  2009-06-05 13:53:14
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1173076125563&ref=nf


نوری  2009-06-05 16:26:10
ازاینکه این ویدیو رابرایم فرستادی ممنون. هر چند بارها وبارها این صحنه‌ها را دیده‌ایم ولی در حال حاضر مجموعه این تصویرها بسیار بجاست پخشش. در مهمانخانه لینک داده ام.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات