پیامک‌های انتخاباتی (برداشته شده از سایت دکتر مهدی خزعلی)   2009-06-07 14:25:20

1 - احمدی نژاد: ما بازی دیروز با کره را 2 - 0 بردیم! سندش هم دروزارت امور خارجه هست، من نمی دانم شما اطلاعاتتان را از کجا می آورید؟!

2 - جالبه بدونید احمدی نژاد با حکم ناطق نوری فرماندار ماکو و با حکم هاشمی استاندار اردبیل شده و در دو دوره انتخابات هاشمی مسئول ستاد هاشمی در نارمک بوده است!

3 - کل نیروهای خود را احمدی پیش روی موسوی تجهیز کرد . / قبل برنامه بدور از چشم او رفت و چاقوی خودش را تیز کرد / چونکه نقدی از مهندس او نداشت هاشمی را در عوض ریز ریز کرد / حیف اما آخرش چاقوی او دست و انگشت خودش را جیز کرد / گر چه او با توپ پر آمد ولی موسوی او را حسابی" چیز" کرد /

4 - 22 خرداد روز غلبه " چیز" بر " ناچیز" است!

5 - ای کوه، مرام سبز تو فانی نیست چون دولت تو دولت کردانی نیست / بی آنکه تمام شهر را دزد کنی گفتی که شرافت به سخنرانی نیست /

6 - موسوی با رنگ سبزش هر چه هست او ز صهبای ولایت گشته مست / حیف جز بهتان و تخریب از رقیب هیچ چیزی را ندیده جز فریب / الغرض تا لحظه آخر نفس رای ما این میر مظلوم است و بس /

7 - میر آمد و میر آمد از نسل امیر آمد / در سلسله اصلاح شایسته وزیر آمد / ایران که همه درد است محتاج یکی مرد است / آن درد نشان آمد آن مرد دلیر آمد / سرد است همه دلها خشک است همه جانها / در عالم بی ابری باران به کویر آمد / یک یا حسین تا میر حسین

8 - در پی استفاده از مواد توهم زا احمدی نژاد موسوی را سه نفر می دید !

9 - سبز یعنی با حیا چون مرتضی روبروی عمر و عاص بی حیا / چونکه او را دید عریان آن ولی کرد اندر جنگ با او کاهلی /میر ما چون شیر در زنجیر بود تا عیان گردد نهانی های دون / از زبان یک ابو جهل زبون !

10 - احمدی نژاد چهار سال بعد: آقای خامنه ای من به شما علاقمندم، نزنید این حرف ها را ، بگم؟ بگم؟

11 - آیت الله صانعی : " رای به کسی که مردم او را دروغگو می دانند حرام است"

12 - این بود که در نور ولایت گم بود؟ این بود که یار و منجی مردم بود؟/ آمیزه پوزخند و ترفند و دروغ این معجزه هزاره سوم بود/ /

13 - بگم بگم شعار نیست گدایی افتخار نیست / تو بانکها اعتبار نیست رسوایی اقتدار نیست / نون نداریم ناهار نیست بی موسوی بهار نیست /

14 - احمدی نژاد : اگر رای نیاورم با پناهندگان افغان گروه دامول را تشکیل می دهم!

15 - هشدار کروبی به احمدی نژاد: عکس زنمو بیاری عکس مادرتو میارم!

16 - بر ایرانی مسلمان نبارد رئیس جمهوری که در سیاست ناموس گرو بگیرد!

17 - اونی که کم میاره ناموس وسط میاره !

18 - اتل متل تو تو له دیکتاتور کوتوله /

19 - ما جامعح عندیشمندان، حنر مندان و دکطر ها همایط خود را اض محندص اهمدی نژاد الام می کنیم! /دکطر کردان: نماینده فارق الطهسیلان آکثفرت.

20 - من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، آنچه در می آید پدر هر دوی ماست!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات