شب یلدا به بهانه ی باهار   2011-12-21 15:04:39

در آستانه‌ی باهاریم آری باهار، باهاری که می‌رسد از راه چه بخواهد جلاد چه نخواهد. یلدا که می‌رسد به رسم نیاکان مان کوتاه شدن روزها را جشن می‌گیریرم پیروزی نور بر تاریکی را و این به معنای آن‌ست که روشن می‌شود روزگارمان و زندگی براه می‌افتد از دل همین زمین سخت و خشک زمستان. باهار را در انتظاریم که امید هست و امید همیشه نوید روزهای تازه می‌داده. ناامید نیستم از اوضاع جهان که گشودگی در راه‌است. مدتی است نمی توانم بنویسم البته سعی هم نکرده‌ام وسرم به کارهای دیگر گرم است که زندگی‌ست و در هرحال زندگی می کنیم... و وقت نوشتن هم خواهد آمد.
می‌خواستم فقط بگویم که شب یلدا فقط بهانه‌ای‌ست برای آمدن باهار همین...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات