شیفته از این گل تر؟   2012-01-18 10:54:45

گل‌شیفته باز هم گل کاشت, این بار گلی که شکفته بود و بالغ. می‌دانی گل‌شیفته حالا دیگر به حد کمال رشد رسیده‌ای, حالا کاملی و کاری که کردی بسیار پخته، بجا و دانسته بود. نشان دادی که درک خوبی از اوضاع جهان و مناسباتش داری. بلوغت را نشان جهان دادی و این می‌تواند برایت بزرگ ترین دستاورد در زندگی باشد. با این کارت دنیا را شگفت‌زده کردی با عریانی‌ای که با آن متولد شده‌ای و حقت بوده‌است که به نمایشش بگذاری. همان عریانی اندیشه هم که ربطی اصلا و ابدا با افکار مریض و پوسیده ی بعضی عقب مانده‌های مدعی حتی سبز ندارد. می‌خواستم کوتاه در فیس بوک بنویسم ولی دیدم همه نوشته‌اند همه‌ی بزرگ‌ترهایم ولی اینجا دلم می‌خواست برای مخاطبانم چند خطی از شیفتگی‌ام در برابر جرات تو بنویسم تا من‌هم سهمی دراین خط‌شکنی‌ات داشته باشم لااقل تاییدش کنم به سبک خودم. افتخار می‌کنم به هنرمند بافهمی چون تو که با اینکارت فریاد زدی که یک زنی، که بدنت ازآن خودت است که می‌توانی حتی به‌عنوان یک زن ایرانی هنرمند بکنی و بگویی آن چه می خواهی. افتخار...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات