چه روزهایی ست این روزها   2012-03-31 19:52:19

روزهایی که بیهوده غمگینی ، نمی دانی چرا؟ همه چیز روبراه است ظاهرا.. کارها را انجام داده ای، صورت حساب ها را پرداخت کرده‌ای، همه چیز برق می زند، از قوری گرفته تا خواب هایت.. خوابهایت؟؟ می خواهی بنویسیّ می خواهی فریاد بزنی، هزار سوزه داری توی کله ات، داستان داری، حرف داری.. انگار ابری جلوی مغزت را گرفته، مثل ماه گرفتگی.. آره درست مثل ماه گرفتگی ست.. فاز بدی ست بیخودی بد است دلیل هم ندارد. شاید باید چیزی بهم بخورد شاید بقول عمه خانم از شکم سیری ست، شاید چاره اش دردی باشد که البته هست ولی هنوز ناشناخته.. واین نیز بگذرد!!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات