کاش منهم تهران بودم   2009-06-10 12:08:16

روز یکشنبه گذشته روز انتخابات پارلمان اروپا بود. ماهم دعوت شده بودیم برای دادن رای. یک کارت زرد فرستاده بودند برای هر نفر و ما با در دست داشتن کارت شناسایی و آن کارت زرد باید میرفتیم در حوضه‌ای که خودشان تعیین کرده بودند، برای دادن رای. امکان هیچ نوع تقلبی نبود. حوضه‌ی ما دبستانی بود در نزدیکی خانه‌مان که بمحض وارد شدن اسممان را از لیستی در آوردند و با کارت شناسایی وکارت زرد کنترل کردند وورقه‌ی رای را دادند که بنویسیم ودر صندوق بیاندازیم. من نمیفهمم که با وجود داشتن کارت ملی در ایران چرا برای کنترل کردن مردم از همین روش استفاده نمیکنند. چرا برای واجدین شرایط دعوت‌نامه‌ای نمیفرستند و محل رای دادن را تایین نمیکنند که تمام حوضه ها از تعداد رای دهندگان آگاه باشند و خیال رای‌دهندگان هم راحت باشد که تقلبی در کار نیست؟ بله میدانم میخواهید بگویید بدلیل اینکه میخواهند تقلب کنند. جز این هم دلیلی نمیتواند داشته‌باشد. با این پیشرفتی که ایران در این زمینه‌ها کرده و همه خدمات رسانی به مردم را کامپیوتری کرده مثل خود پرداز پول در بانکها، نمیتوانند ادعا کنند که دانشش را ندارند. امیدوارم در دور بعدی انتخابات ازاین روش استفاده شود بخصوص اگر این آقایان آزادی‌خواه برنده انتخابات باشند.
میخواستم بنویسم که چقدر دلم میخواهد این‌روزها در ایران باشم و در این شوروحال مردم شریک, ولی افسوس که دورم وبا چشمان خیس از دور نظاره‌گر.از صبح تا شب لپ تپ به بغل حتا به رختخواب میروم و با لپ تپ در آغوش از خواب بیدارمیشوم. میدانید با شما هستم، هر لحظه باشما...


pegi*  2009-06-10 14:50:20
:)


سارا  2009-06-13 16:19:01
الان باد خدا رو شکر کنید که تهران نیستید!!! و این جوری رودست نخوردید !!! هی.........


نوری  2009-06-13 19:38:08
جطور فکر نکردیم که کسی که به این وقاحت آمار دروغ نشان میدهد، از بیست روز قبل صندوقها را پر نکرده‌است.
همین الان نشانش میدهند کاملا کوچک شده واز درون پوک.
ناحق بودن عاقبتی ندارد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات