کودتای کثیف   2009-06-13 22:53:54

ای‌کاش منهم ایران بودم و با شما در خیابانها اشتباه سی‌سال‌پیشم را جبران میکردم. ای کاش ...
این‌حرفها اضافه است خواندم در بالاترین که خبررسانی کنیم مردم به پشت‌‌بامها بروند والله واکبر بگویند. این خبر از ستاد انتخاباتی موسوی ارسال شده است. من سعی میکنم که اگر پیامی داده میشود اطلاع رسانی کنم. خودمونیم‌ها من اصلا انقلابی بدنیا آمدم. میدانم جای شوخی نیست . منهم گریه کردم وبا دیدن فیلم کتک‌خوردن جوانها هر چه نفرین داشتم نثار دیکتاتور بزرگ ونوچه کوتوله اش کردم.
مجمع روحانیون مبارز خواستار ابطال انتخابات شد. موسوی خواستار دخالت مراجع تقلید شیعه شد. بهزاد نبوی دستگیر و موسوی در خانه زندانی شد. دستگیری فعالین سیاسی در تهران ادامه دارد. هاشمی به اعتراض از سمت خود استعفا داد. اخبارهای دیگر پس از جمع‌آوری منعکس خواهد شد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات