در سوگ سمندریان مترجم مکبث اثر شکسپیر و کارگردان بنام تأتر   2012-07-12 15:21:04

باید چیزی بنویسم باید برای وجدان خراشیده ام هم که شده چیزی بنویسم چیزی از استادی که با سری افکنده و قلبی پهناور سال هایش را کار کرد و کار کرد و آن چه از خود گذاشت جز افتخاری برای مان نیست و چه زود می روند وقتی این همه پربارند.. در سوگ حمید سمندریان با کارنامه ی درخشانش در کارگردانی تأتر و ترجمه نمایش نامه های اثر گذار از اساتید بزرگ جهان نشسته ایم و جایش را بی گمان کسی نتواند گرفت. افسوس که او را در زمان زنده بودنش لابلای مشغولیات گوناگون زندگی همگی فراموشش کردیم . گویا گمان می بریم برای همیشه هستیم...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات