خوان ششم   2012-10-10 12:32:28دستش را روی فرمان می‌چرخاند و به گل‌های نسترنی فکر می‌کند که دیروز توی کوزه‌ای کنار پنجره گذاشته بود، بی‌آنکه آبش کرده باشد و یکدفعه پا می‌گذارد روی گاز و می‌پیچد توی خیابانی که فردا صبح در روزنامه‌ها می‌نویسند:

نشت گازوئیل از باک یک دستگاه کامیون باعث لغزندگی سطح آسفالت در خیابانی شد که دو دستگاه وانت با انحراف از مسیر خود به نرده‌های محافظ وسط خیابان برخورد کردند و ناتوانی یک راننده در کنترل خودروی شخصی‌اش باعث واژگونی و برخورد چند وسیله نقلیه دیگر و مرگ آنی سرنشینان شد.


در مهمان خانه بخوانید


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات