بی بی سی اختلال در دریافت برنامه   2009-06-14 10:58:47

توضیح درباره اختلال در دریافت برنامه های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی

دریافت برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی از طریق ماهواره هات برد ممکن است گاه به دلیل تداخل امواج با مشکل رو برو باشد.

تلاش برای رفع این اشکالات ادامه دارد اما شما می توانید برنامه های تلویزیونی ما را از طریق ماهواره تله استار ۱۲ و وبسایت فارسی هم تماشا کنید:

Telstar 12, 15 degrees West
Transponder 10, 12.608 GHz - Horizontal polarisation
Symbol rate: 19.280 Mbaud
Forward Error Correction (FEC): 2/3


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات