از سایت بالاترین درگیری مردم   2009-06-14 14:14:59

new_win درگیری مردم با نیروهای گارد ویژه، کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم ـ۱۱ کلیک
Language Bookmark azady-barabary.org

آزادی برابری: نیروهای گارد ویژه میدان ولیعصر، آزادی، شهرک اکباتان، میدان ونک، خیابان فاطمی و خیابان ولیعصر را به قرق کامل در آورده اند. تا ساعتی پیش، در درگیری مردم معترض با نیروهای گارد ویژه، صدها نفر کشته و زخمی شدند. مردم معترض در خیابان مطهری یک اتوبوس را آتش زدند. خیابان میرداماد توسط مردم بسته شده و گارد ویژه در حال کندن میله های گارد ریل وسط خیابان است. در خیابان میرداماد یک خودروی نفربر گارد ویژه توسط ککتل مولتوف به آتش کشیده شده است. همچنین مردم معترض بانکی را در یوسف آباد اتش زده و در لحظه مخابره این خبر گارد ویژه درحال محاصره یوسف آباد هستند. شعار مرگ بر دیکتاتور در جای جای شهر تهران طنین انداز است. مردم حتی از پنجره هایشان به سمت بیرون شعار می دهند. اخبار بعدی متعاقباً ارسال خواهد شد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات