از سایت بالاترین نتایج واقعی   2009-06-14 14:17:58

new_win نتایج واقعی انتخابات از طرف کارمندان وزارت کشور- کلیک نکنید کل مطلب در خلاصه ـ۲۱ کلیک
MediaType Bookmark peymanmeli.org

*کارمندان وزارت کشور دادن بیرون: افراد واجد شرایط رای: 49322412 افراد شرکت کننده در انتخابات: 42026078 تعداد آرای باطله: 38716 1 میرحسین موسوی خامنه 19075623 کروبی 13387104 محمود احمدی نژاد 5698417 محسن رضایی میرقائد 3754218 لطفا در اطلاع رسانی این خبر ما را یاری کرده و به دیگران خبر دهید *


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات