سایت اندیشه   2009-06-15 18:51:54

چماق به دست ها شیشه پنجره های آپارتمانها و در های خانه ها را در محله پونک شکستند .
در منطقه پونک تظاهرات مردم در محله های و کوچه ها با فریاد الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور شروع شد مردم تقاطع ها سطل های زباله را به آتش کشیدن و بسیجی ها هم وحشیانه به آنها حمله می کردند . بسیجی ها پنجره خانه ها وآپارتمانهای مردم را که فریاد مرگ بر دیکتاتور میزدند شکستند. آنها دسته جمعی به مردم یورش میبردند و مردم هم به خانه ها میرفتند و دوباره بیرون میامدند. عده ای زیادی هم به طرف آنها سنگ پرتاب کردند > مردم دسته جمعی شعار میدادند : بسیجی حیا کن مفت خوری رو رها کن ، پول نفت چی شده بسیجی پر رو شده ، خامنه ای حیا کن رهبری رو رها کن . مردم از پشت بام ها افراد داخل کوچه ها را همراهی میکردند . زن و مرد و کودک و پیرو جوان همه با هم در این اعتراض شرکت کردند . بسیاری از این چماق به دست ها حتی فارسی هم بلد نبودند ، بسیار وحشی و بی ادب دقیقا همچون فیلمهای انقلاب که قلدر ها و چماق به دست ها مردم رو میترسوندن .


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات