سایت نگار ایران بالاترین   2009-06-15 18:59:12

فریب شایعات را نخورید! نیم ساعت آینده زمان طلایی است
در نامه ای که خامنه ای امروز صادر کرده گفته است که مساله انتخابات با
آرامش و از طریق قانون قابل حل است. دوستان! فریب نخورید! 18 تیر را بیاد
بیاورید. آن زمان نیز، رهبر برای آرام کردن مردم خودش را به موش مردگی
زد، اما 2 روز بعد، دستور سرکوب وسیع را صادر کرد
در راهپیمایی امروز شرکت کنید. حضور گسترده طرفداران موسوی و کروبی، سبب
می سود که حکومت بترسد. همچنین به کرات ثابت شده حکومت در مقابل مردم کم
میاره، و برعکس اگه مردم عقب بروند سرکوب می کنه
حکومت در حال پخش شایعات گسترده برای انصراف مردم از شرکت در انتخابات
است.
خبر رسمی این است: به رغم عدم صدور مجوز راهپیمایی و به دلیل عدم امکان
اطلاع رسانی کافی به مردم و برای ادای احترام به آن دسته از حامیانی که
در راهپیمایی میدان انقلاب تا میدان آزادی حضور پیدا کرده اند، میرحسین
موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی در مسیر راهپیمایی حضور یافته و مردم
را به آرامش دعوت خواهند کرد

اطلاع رسانی کنید. یک ساعت آینده، زمان طلایی است


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات