اکبر گنجی قلم   2009-06-15 19:09:27

اکبر گنجی: این انتخابات، معجزه آقای خامنه‌ای بود رادیو فردا
میر حسین موسوی: آماده شرکت در انتخابات جدید هستم رادیو فردا
» آلمان: ایران درباره اتهام تقلب در انتخابات توضیح دهد دویچه وله
» خامنه ای در دیدار با موسوی: آرامش و متانت را حفظ کنید تلویزیون واشینگتون
خاتمی : نباید موسوی را تنها گذاشت گویا
25خرداد » کوی دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده شد، بامدادخبر
25 خرداد » ميرحسين موسوی ابطال انتخابات را خواستار شد، قلمدر صورت پر شدن صفحه به صندوقخانه سر کشی کنید.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات