از سایت گویا یک کشته   2009-06-15 21:03:17

"حداقل يک کشته در تظاهرات امروز"
خروش بيش از يک ميليون نفر در خيابان های تهران!
بنا بر گزارش رويترز تظاهرات ميليونی امروز در تهران حداقل يک کشته داشت. رويترز نوشت بر اساس اظهارات يک شاهد عينی، از سوی ساختمانی متعلق به بسيج، گروهی از مردم حاضر در تظاهرات به رگبار بسته شدند که طی آن حداقل يک کشته و چندين زخمی بر جای ماند. با وجود اعلام امروز دادستانی کشور مبنی بر غيرقانونی بودن هرگونه تجمعی، اين تظاهرات ميليونی در حد فاصل ميدان امام حسين و ميدان آزادی با حضور بيش از يک ميليون نفر برگزار گرديد. در اين راهپيمايی موسوی بر روی مينی بوسی به سخنرانی پرداخته است. وی آمادگی خود برای شرکت در يک انتخابات جديد را اعلام کرد. اين نخستين سخنرانی موسوی در ميان جمعيت پس از انتخابات است. ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی علی‌رغم عدم صدور مجوز برای راهپيمايی مدنی و قانونی امروز، اعلام کرده بودند که به منظور احترام به حاميان خود و فراخواندن آنان به آرامش و صحبت با آنان در ميان آن‌ها حضور خواهند يافت. از سوی ديگر آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در ديدار ديروز خود با ميرحسين موسوی بر پيگيری مسائل از طريق مراجع قانونی تأکيد کرد. اين در حالی است که چند روز پيش آيت الله خامنه ای حاضر نشده بود ديدار با نامزدهای اصلاح طلب انتخابات را بپذيرد. در پی ملاقات موسوی با رهبر جمهوری اسلامی، احمد جنتی، دبير شورای نگهبان نيز طی اطلاعيه ای "آمادگی شورای نگهبان برای رسيدگی به کليه شکايات و اعتراضات مطرح شده" را اعلام کرد


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات