از سایت بالاترین ترفند   2009-06-15 22:16:59

new_win ترفند جدید دولت ـ۷ کلیک
Language Bookmark twitter.com

ترفند جديد دولت:دوستی الان نوشته که در عینی که در تظاهرات حضور نداشته به تلفن منزلش زنگ زدن و یک پیغام ضبط شده رو پخش کردن: "شما در تظاهرات حضور داشتید. در صورت حضور مجدد، با شما برخورد میشود." این پیغام داره برای همه میره و میخوان مردم رو بترسونن ولی این تلفنها تصادفیه. لطفاَ پخش کنید...همه بیداریممممممممم


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات