نقل از وب‌لاگ حرف حساب   2009-06-15 23:36:57

تنفیذ حکم ریاست جمهوری میر حسین موسوی توسط مردم
برچسب : انتخابات دهم, سیاسی
امروز میر حسین موسوی رییس جمهور منتخب مردم ایران توانست از مردم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اش را بگیرد و متقلبان را سر جای خود بنشاند. او مردم را با رهبر عوض کرد و این راهی است که از این پس ایران باید پیش بگیرد. رییس جمهور منتخب و محبوب ایران میر حسین موسوی تاریخ جدیدی را برای ایران رقم خواهد زد. تا قطعی شدن این تغییر مردم نباید از صحنه بیرون بروند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات