بی بی سی هرج و مرج   2009-06-16 12:02:09

new_win سردبیر بی بی سی، محمود احمدی نژاد را [به هرج و مرج] ترجیح می دهد! ـ۵۷ کلیک
Language Bookmark bbc.co.uk

مقاله جان سیمپسون - سردبیر بخش جهانی بی بی سی: قطعا به منفعت جهان خارج نیست که برای مدتی طولانی شاهد ناآرامی در ایران باشد. هرج و مرج سیاسی در یک کشور مهم تولید کننده نفت آسیب بیشتری به کشورهای غربی وارد می کند. آنها قطعا محمود احمدی نژاد را با اعتبار لکه دار شده اش به ادامه ناآرامی ها ترجیح می دهند. همه چیز اکنون به این بستگی دارد که آیا آقای احمدی نژاد می تواند وضعیت را بدون خشمگین کردن بیشتر مردم در خیایان ها آرام کند یا خیر.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات