ایران امروز بالاترین   2009-06-16 15:29:58

چند گزاره خواندنی
Mon / 15 06 2009 / 22:26

هیچ شلیکی در طول تاریخ قادر به شکار فریاد نبوده است!

* ایران یکپارچه فریاد شبانه "الله و اکبر" است، اما سیمای جمهوری اسلامی رهبر را در حال مدح انتخابات در جمع مداحان نشان میدهد!

* گرچه رهبر تا حدودی عقب نشینی کرده و تنها از برگزاری با شکوه انتخابات صحبت کرد و نامی از احمدی نژاد نبرد. موتورسوارهای حزب پادگانی که سیاهی لشگر کودتاست، در خیابان ها و حتی کوچه ها، بانگ الله و اکبر مردم را با شلیک هوائی پاسخ می دهند! هیچ شلیکی در طول تاریخ قادر به شکار فریاد نبوده است!

* در قم رایزنی بر سر اصل مهم "عادل بودن رهبر" درجریان است و حداقل ۴ مرجع مذهبی همکاری با دولت را حرام اعلام کرده‌اند. رهبر جمهوری اسلامی عملا سرنوشت خود را با سرنوشت احمدی نژاد پیوند زده است. پیوندی که طی ۴ سال به این آشکاری و تا حد رهبری یک کودتای مشترک علیه انتخابات نبود.

* ما از ۴ گوشه تهران خبر "الله اکبر" را به همراه "مرگ بردیکتاتور- چه شاه باشه چه دکتر" داریم.

* پخش فیلم ظاهر شدن رهبر در جمع مداحان از سیمای جمهوری اسلامی و ادامه حمایت از کودتا، عملا می رود تا شعار مرگ بر رهبر را به شعار روز ملی تبدیل کند.

* در شهر قم، دارودسته شیخ محمد یزدی رئیس شورای حوزه علمیه قم و مصباح یزدی در اتحاد با هم، جمع طلبه و اعضای حزب پادگانی را می خواهند فردا به سمت خانه مراجع به حرکت در آوردند. این اقدام با هدف جلوگیری از نتیجه بخش بودن سفر و مذاکرات هاشمی رفسنجانی است که در از امروز در قم بسر می برد و سرگرم مذاکره با مراجع است.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات