گویا دانشگاه تبریز   2009-06-16 15:46:01

آخرين خبرها از دانشگاه تبريز: تحصن دانشجويان و احتمال حمله به کوی داشنگاه تبريز (خبر ويژه

امروز دانشجويان دانشگاه تبريز طی تحصنی پر تعداد خواستار تعليق امتحانات خود شدند.
رياست دانشگاه تبريز نيز اعلام کرد دانشگاه تعطيل می باشد و دانشجويان بايد تا ساعت ۸ صبح فردا دانشگاه را تخليه کنند و اين که بعد از اين ساعت ديگر آنها امنيت دانشگاه را تضمين نخواهند کرد...
اين خبر با اعتراض دانشجويان و مقاومت آنان مواجه شد.

در ادامه اخبار، از طرف حراست دانشگاه به گوش می رسيد که قرار است کوی دانشگاه تبريز نيز مثل دانشگاه تهران، شيراز و مشهد، شب خونينی را در پيش داشته باشد. هم اکنون دانشجويان دانشگاه تبريز در محاصره نيروهای لباس شخصی قرار دارند که با پرتاب سنگ به داخل دانشگاه در صدد پراکنده کردن دانشجويان هستند و تهديد کرده اند اگر تا يک ساعت پراکنده نشوند به خوابگاه های داخل دانشگاه حمله خواهند کرد اخبار رسيده حاکی از اين است که دانشجويان معترض بدون ترس از تهديدات نيروهای لباس شخصی و مسلح در ساختمان مرکزی دانشگاه متمرکز شده اند و حاضر به ترک دانشگاه نيستند.
لازم به ذکر است که امتحانات دانشگاه تبريز نيز يک ماه به تعويق افتاده است.با توجه به اين که ديروز نيز در پی اعتراضات و درگيری های مردم در خيابان های اطراف دانشگاه، خطوط تلفن قطع شده بود. در صورت تکرار اين مسئله خبر رسانی از دانشگاه بسيار مشکل خواهد بود هر آن خطر حمله لباس شخصی ها به دانشجويان بی دفاع وجود دارد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات