بالاترین اعتصاب پزشکان   2009-06-16 16:31:25

new_win اعتصاب پزشکان و پرستاران بیمارستان 1000 تختخوابی تهران ـ۱۸ کلیک
Language MediaType Bookmark youtube.com

بنابه گزارشات رسیده از بیمارستان 1000 تختخوابی (خمینی) ،از صبح امروز پزشکان جراحی و جراحی اعصاب و پرستاران بیمارستان در اعتراض به شلیک گلوله های ساچمه ای به دانشجویان و سرکوب مرد م دست به اعتصاب زدند. از صبح امروزسه شنبه 26 خرداد ماه تعداد زیادی از متخصصين و اساتيد بخشهاي مختلف جراحي و جراحي اعصاب و همچنین دانشجویان و پرستاران بيمارستان 1000 تختخوابی (خمینی) در اعتراض به يورش وحشيانه نيروهاي امنيتي و انصار حزب الله به مردم و دانشجويان و شليك گلوله هاي ساچمه اي كه بيشتر ناحيه سر و نخاع مردم و دانشجويان را هدف قرار داده اند اعتصاب كرده اند. آنها از صبح امروز از محل کار خود خارج شدند و در حیاط این بیمارستان دست به تحصن و اعتصاب زدند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات