بالاترین بی بی سی   2009-06-16 16:54:48

new_win اطلاعیه ستاد میرحسین موسوی: اوباش احمدی نژاد برای سرکوب مردم می خواهند سبز بپوشند، مراقب باشید ـ۲۵ کلیک
Language Bookmark ghalamnews.ir

(لینک ندارد، از طریق ایمیل به دست من رسیده) توجه داشته باشید که بعضی لباس شخصی ها و طرفداران آقای احمدی نژاد قصد دارند با پوشیدن لباس و علائم سبز ایجاد اغتشاش کنند، در راهپیمایی ها فقط سکوت کنید و دست خود را به علامت پیروزی بالا ببرید و در هیچکدام از اغتشاشات شرکت نکنید، هر کسی که لباس سبز می پوشد الزاما طرفدار آقای موسوی نیست

برای خواندن مابقی اخبار به صندوق خانه رجوع شود.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات