بالاترین امیدوار به شورای نگهبان   2009-06-16 18:12:19

new_win میرحسین موسوی: امیدوار به شورای نگهبان نیستم. ان شاء الله حقمان را پس خواهیم گرفت. ـ۵ کلیک
Language Bookmark iran-emrooz.net

"راه حل بنده، ابطال این انتخابات مخدوش است و این کمترین هزینه را برای ملت ما خواهد داشت. وگرنه از اعتماد ملت به دولت و نظام هیچ چیزی باقی نخواهد ماند." "مردم ما بر سر این حق خود ایستاده‌اند و من هم آماده ام همه گونه هزینه‌ای را برای تحقق آرمان‌های شما ملت عزیز بپردازم." آقای موسوی رای مردم را "مهمتر از موسوی یا هرکس دیگر" خواند و گفت: "ان شاء الله حقمان را پس خواهیم گرفت." "من نامه ای به شورای نگهبان نوشته ام و موارد تخلف را شرح داده ام، گر چه امیدوار به شورای نگهبان نیستم. تعداد زیادی از اعضای شورای نگهبان در طول انتخابات بی طرفی خود را نگه نداشتند و از کاندیدای دولتی حمایت کردند."


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات