هواداران میلیونی موسوی   2009-06-16 18:13:51

هواداران میلیونی میرحسین حد فاصل ونك تا تجریش را به رنگ سبز درآوردند

طبق گزارش های رسیده از میدان ونك ، علی رغم عدم حضور بسیاری از طرفداران میرحسین موسوی به واسطه بیانیه امروز ایشان؛ ده ها هزار تن از معترضان به انتخابات با در دست داشتن پارچه های سبز و عكس میرحسین موسوی به تظاهرات دست زدند. موج جمعیت به حدی زیاد است كه خیابان ولی عصر، حد فاصل میدان ونك تا پارك وی و از پارك وی تا میدان تجریش به رنگ سبز درآمده است. تظاهرات امروز مردم تهران نیز همانند روز گذشته در آرامش كامل در حال انجام است و به گفته مردم حسب دستور میرحسین موسوی مبنی بر جلوگیری از بروز خشونت از جانب نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها؛ مردم به صورت خودجوش مكان راهپیمایی را به میدان ونك رو به میدان تجریش انتقال داده اند تا به دولت حاكم بگویند كه آنها فقط بازپس گیری رای خود را می خواهند و علی رغم شیطنت های دولتمردان كه این افراد را اراذل و اوباش و خس و خاشاك می خوانند این جمعیت میلیونی به هیچ روی حاضر به ابراز خشونت نیست و در بازی این افراد بازیچه نخواهد شد...

حاضران در اين راهپيمايي در سكوت و آرامش كامل و با در دست داشتن پلاكاردها و نوشته هايي با عناويني چون «الو 110؟ راي من را دزديده اند»، «ما خس و خاشاك نيستيم، ما مردم ايرانيم»، «راي من كو؟»، «موسوي راي مرا پس بگير»، «موسوي پرچم ايران مرا پس بگير» و « موسوي حمايتت مي كنيم» از ونك تا تجريش گسترده شده اند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات