گویا 70 حوضه   2009-06-16 19:47:21

انتخابات ۸۸
محتشمی پور: آراء ۷۰ حوزه انتخابيه بيشتر از واجدين شرايط است

۱۳۸۸/۰۳/۲۶
علی اکبر محتشمی پور با اشاره به تخلف های گسترده در انتخابات می گويد :در حدود ۷۰ حوزه انتخابيه، ميزان رايی که در صندوق‌ها ريخته شده است نسبت به واجدين شرايط بسيار بيشتر است.

علی اکبر محتشمی پور، رييس کميته صيانت از آرا ستاد ميرحسين موسوی، روز سه شنبه درباره تخلفات درانتخابات رياست جمهوری افزود: مثلا در يک حوزه انتخابيه ۱۴۰ درصد از واجدين شرايط رای داده بودند و اين در حالی است که در تمام حوزه‌هايی که اين اتفاق افتاده بود ۸۰ يا ۹۰ درصد رای آقای احمدی نژاد اعلام شده است يعنی بيش از ۱۰۰ درصد در اين حوزه‌ها به آقای احمدی نژاد رای داده‌اند.

آقای محتشمی پور که در يک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران داخلی و خارجی صحبت می کرد، فهرستی از تخلفات انجام شده در انتخابات را ارائه کرد و گفت که به نظر وی و نماينده مهدی کروبی این انتخابات بايد ابطال شود.

رييس کميته صيانت آرا ستاد ميرحسين موسوی همچنين از تمديد نشدن زمان رای گيری انتخابات روز جمعه انتقاد کرد و آن را سئوال برانگيز دانست.

آقای محتشمی در اين زمينه گفت: چرا در ساعت ۹ شب دستور توقف رای‌گيری به سراسر کشور صادر شده است؟ آيا خوف اين نبوده است که هرچه بيشتر رای مردم گرفته شود.وی همچنین استفاده محمود احمدی نژاد از امکانات دولتی را از جمله تخلفات در جریان انتخابات دانست.

علی اکبر محتشمی پور در این زمینه گفت:«طبق قانون هيچ يک از نامزدها نمی‌توانند از امکانات دولتی و بودجه عمومی کشور برای تبليغات خود استفاده کنند اما رييس جمهور با هواپيمای دولتی و با استفاده از امکانات دولتی سفرهای تبليغاتی خود را انجام داده است. همچنين تحت عنوان سود سهام عدالت بين افراد پول پخش کرده است و از طريق کميته امداد اقداماتی صورت داده‌اند که در جهت خريدن رای مردم بوده است. استفاده از کارمندان و ماموران دولت در تبليغات انتخاباتی نيز از ديگر مواردی است که قانون آن را منع کرده اما متاسفانه آقای احمدی نژاد از اين مساله سوء استفاده کرده است.»

«ناظر انتخابات بايد کاملا بی‌طرف باشد و تمام نامزدها بايد مساوی باشند و شورای نگهبان نبايد از هيچ يک از کانديداها حمايت کند ولی علی‌رغم اين وظيفه اخلاقی، قانونی و حقوقی، تعدادی از اعضای شورای نگهبان در سخنرانی‌های خود به طرفداری از آقای احمدی نژاد موضع گرفتند و حتی برخی از آن‌ها سفرهای تبليغاتی برای وی انجام دادند. آيا چنين شورايی صلاحيت دارد که انتخابات برگزار کند؟»

علی اکبر محتشمی پور
آقای محتشمی از اين که در جلسه نمايندگان نامزدهای انتخابات با اعضای شورای نگهبان، فقط عباسعلی کدخدايی، سخنگوی اين شورا و يک حقوقدان حضور داشتند، ابراز تاسف کرده است.

رييس کميته صانت آرای ستاد ميرحسين موسوی می گويد که شورای نگهبان بی طرف نيست و به همين دليل نخستين انتقادها متوجه اين شورا است.

وی در اين زمينه گفت:« اولين انتقادی که وجود داشت مربوط به تخلفات خود شورای نگهبان بود. ناظر انتخابات بايد کاملا بی‌طرف باشد و تمام نامزدها بايد مساوی باشند و شورای نگهبان نبايد از هيچ يک از کانديداها حمايت کند ولی علی‌رغم اين وظيفه اخلاقی، قانونی و حقوقی، تعدادی از اعضای شورای نگهبان در سخنرانی‌های خود به طرفداری از آقای احمدی نژاد موضع گرفتند و حتی برخی از آن‌ها سفرهای تبليغاتی برای وی انجام دادند. به عنوان مثال آقای الهام يکی از حقوقدانان شورای نگهبان است که در ايام انتخابات سفرهای تبليغاتی برای آقای احمدی نژاد انجام می‌داد. آيا چنين شورايی صلاحيت دارد که انتخابات برگزار کند؟»


تشکیل کمیته حقیقت یاب

علی اکبر محتشمی پور با اشاره به ارائه پيشنهاد تشکيل هيئت حقيقت ياب به اعضای شورای نگهبان گفت:« اين کميته عبارت است از هيئتی صاحب نظر و بی غرض برای بررسی تخلفات وسيع که قبل از انتخابات و در حين برگزاری صورت گرفته و تاثير مستقيم بر سرنوشت انتخابات و رای مردم داشته است.»

انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران روز جمعه ۲۲ خرداد برگزار شد و روز شنبه وزارت کشور از پيروزی محمود احمدی نژاد در اين انتخابات خبر داد. ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب، خواستار ابطال اين انتخابات شده اند.

در همین حال آقای محتشمی پور می گويد تشکيل هيئت حقيقت ياب مورد تاييد سه تن از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری است.

وی درباره ترکيب اين حقيقت ياب برای بررسی انتخابات رياست جمهوری گفت:«ترکيب اين هيئت عبارت است از سه نفر از نمايندگان مراجع تقليد، چهار نفر از نمايندگان نامزدها، يک نفر از وزارت کشور که به سود نامزدی موضع رسمی نگرفته باشد، يک نفر از شورای نگهبان که به نفع نامزدی موضع نگرفته باشد و يک حقوقدان دانشگاهی که قاضی بی طرف با معرفی کانون وکلا باشد به علاوه دادستان کل کشور، رییس قوه قضائيه و رییس بازرسی کل کشور.»

با اين حال علی اکبر محتشمی پور با اشاره به اين که «ما فکر نمی کنيم شورای نگهبان در برابر رای ملت بايستد»، تصريح کرده است :« شورای نگهبان فردا به پيشنهاد نمايندگان سه کانديدا پاسخ می دهد».
«در يک حوزه انتخابيه ۱۴۰ درصد از واجدين شرايط رای داده بودند و اين در حالی است که در تمام حوزه‌هايی که اين اتفاق افتاده بود ۸۰ يا ۹۰ درصد رای آقای احمدی نژاد اعلام شده است يعنی بيش از ۱۰۰ درصد در اين حوزه‌ها به آقای احمدی نژاد رای داده‌اند.»

علی اکبر محتشمی پور


رييس کميته صيانت آرا ميرحسين موسوی همچنين مسائل مطرح شده در جريان برگزاری جشن حاميان محمود احمدی نژاد در روز يکشنبه در ميدان ولی عصر تهران را «تحريک آميز» خواند و نسبت به آن ابراز تاسف کرد.

آقای محتشمی پور بار ديگر تاکيد کرد «با توجه به مسائل پيش آمده که مشروح آن نيز در اختيار شورای نگهبان قرار گرفت ما معتقديم اين انتخابات بايد دوباره برگزار شود».

احتمال ابطال انتخابات

درتحول ديگر، عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به مخالفت نامزدها با نتايج اعلام شده گفت:« صحت انتخابات بايد به تاييد شورای نگهبان برسد.»

آقای کدخدايی در پاسخ به اين پرسش که تا چه حد امکان ابطال آراء وجود دارد گفت:« اگر شما احتمال را می‌پرسيد، اين احتمال دور از ذهن نيست».

سخنگوی شورای نگهبان در مورد رويکرد اين شورا در قبال اعتراضات گفته است:« سعی می‌کنيم در يک روند اطمينان‌بخش و جلب اعتماد کانديداها و طرفداران‌شان حرکت کنيم و اگر قرار شد بازشماری داشته باشيم، اعلام آمادگی کرديم که اين امر با حضور نمايندگان کانديداها صورت گيرد.»

به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، درگیری های در تهران


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات