بالاترین شکایت نامه   2009-06-16 21:33:55

new_win شکایت نامه مهدی کروبی به شورای نگهبان/احمدی نژاد صلاحیت ندارد ـ۳۸ کلیک
Language Bookmark karroubi.ir

بسمه تعالی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان - صلاحیت فردی آقای احمدی نژاد - تخلفات پیش از برگزاری انتخابات -تخلفات روز انتخابات اخراج نمایندگان اندک من هنگام پلمپ کردن صندوق ها که این کار تنها در شرائطی صورت می گیرد که قبل از پلمپ شدن تعداد قابل توجهی رای در آن ریخته شده باشد و کم آمدن تعرفه ها در ساعات اولیه نیز موید وجود چنین اقدامی است - شمارش آرا


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات