بالاترین اخبار کذب   2009-06-16 21:34:58

new_win ممکن است قلم نیوز تحت فشار نیروهای امنیتی اخبار کذب منتشر کند ـ۲۶ کلیک
Language Bookmark friendfeed.com

اخبار قلم نیوز از این پس چندان سندیّت ندارد. مراقب باشید گول نخورید.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات