بالاترین حکومت نظامی   2009-06-16 21:43:02

new_win خبر فوری- حکومت نظامی رسما اعلام شد ـ۱۲۶ کلیک
Language Bookmark forum.sat98.eu

لحضاتی پیش شبکه یک سیما طی چندین بار زیر نویس اعلام کرد از ساعت 8 شب به بعد احتمال درگیری با اقتشاش گران وجود دارد و از خانواده ها خواست از این ساعت به بعد از خانه های خود بیرون نروند و از سفرهای درون شهری غیر ضروری خودداری کنند


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات