بالاترین بندر عباس   2009-06-16 22:49:38

new_win نياز به كمك فوري دانشجوبان بندرعباس ـ۳ کلیک
Language Bookmark hhhh.com

الآن يكي از دوستان در بندرعباس با من تماس گرفت. خلاصه تماس : سلام. الآن دانشجويان متحصن آرام در دانشگاه آزاد بندرعباس توسط نيروهاي امنيتي محاصره شده اند و قرار است حمله مرگباري به آنها صورت گيرد. لطفاً اطلاع رساني كنيد و مخصوصاً از خانواده ها درخواست كنيد به اين مكان رفته تا شدت درگيري ها و آسيب به دانشجويان كاهش يابد. خواهش مي كنم سريعتر اطلاع رساني كنيد


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات