بالاترین روی اسکناس   2009-06-17 08:37:22

new_win روی اسکناسها بنویسین "رای من کجاست" ـ۴ کلیک
Language Bookmark clicknakonidlotfan.com

در اعتراض به تقلب گسترده در انتخابات ایران و وقاحت مفتضحانه مسئولین روی قسمت فارسی پول بنویسین "رای من کجاست" و در قسمت انگلیسیش بنویسین "Where is my vote" این رو دیروز در راهپیمایی هم پخش میکردن. لطفا همین الان هرچی اسکناس دارین این کارو باهاش بکنین. روی تراول هم با مداد بنویسین.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات