بالاترین شیراز   2009-06-17 08:38:22

new_win در بایکوت خبری و قطع رسانه ها شیراز به شهر خون تبدیل شد ـ۲۹ کلیک
Language Bookmark ceerang.com

در حالی که هنوز خون جوانان شیرازی در جویهای این شهر روان است ، رئیس کمیته صیانت آرا موسوی تلویحا از تشکیل کمیته حقیقت یاب (عین آنکمیته ای که برای 18 تیر تشکیل شد) سخن گفت و شاید به نوعی با این سخن وقت کشی را آغاز کرد و خبر از درگیریهای دیروز : روز گذشته، در پی ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه شیراز درگیری هایی در این دانشگاه روی داده و دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.علی معیری از مسئولان نیروی انتظامی استان فارس اعلام کرد : که به ماموران "اجازه تیراندازی داده شده است. از این به بعد شدیدا واکنش نشان خواهیم داد". در ساعت 18:30 امروز بعدازظهر در گیری شدیدی بین مردم معترض و ماموران اعم از نیروی انتظامی و پیراهن سفیدان و نیروی ضد شورش پیش آمد. بولوار چمران - خیابان ارم - فلکه نمازی و میدان دانشجو محدوده این درگیری ها بود. مامورین با کارد و چماق به پیر و جوان و مرد و زن حمله ور شده و تعداد زیادی زخمی بر جای مانده تعدادی نیز بر اثر ضربه چاقو کشته شده اند. مردم به خاطر ترس از دستگیری مجروحین و زحمی ها را به بیمارستانها نمیبرند و بیمارستانهای صحرایی خود جوش درست شده است.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات