بالاترین مهدی خزعلی   2009-06-17 08:43:38

new_win این یعنی کودتا نه انتخابات (مهدی خزعلی) ـ۶۹ کلیک
Language Bookmark drkhazali.com

این خبر را همه می دانید، فقط برای ثبت در سایت می نویسم، دیروز بعد از ظهر میر حسین می خواست برای هواداران خود در ستاد صحبت کند که برادران گمنام ضمن ممانعت از صحبت ،او را با خود بردند، در عوض چند ساعت بعد احمدی نژاد در میدان ولیعصر در میان تدابیر شدید امنیتی و حضور دهها گردان از نیروهای یگان ویژه و صدها نفر از لباس شخصی های چماق بدست و در حالی که در اطراف میدان با چماق و باطوم از حامیان موسوی پذیرایی می شد هر چه می خواست گفت و هتک حرمت موسوی و خاتمی و هاشمی در حد اعلی انجام شد، این یعنی کودتا نه انتخابات!!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات