انتخابات زیر نظر ناظرین بالاترین   2009-06-17 08:49:47

new_win برگزاری انتخابات زیر نظر ناظرین بین المللی ـ۷ کلیک
Language Bookmark twitter.com

فقط به برگزاری دوباره انتخابات دل نبندیم. بیایید تلاش کنیم که انتخابات زیر نظر ناظران بین الملی برگزار شود.محصولی : ما مجاز به هر کاری هستیم ـ۳۹ کلیک
Language Bookmark drkhazali.com

در پاسخ به موسوی برای درخواست مجوز راهپیمایی می گوید، مجوز نمی دهیم و اگر بیایید ما مجاز به هر کاری هستیم و هر اتفاقی بیافتد تقصیر شماست. موسوی هم از مردم خواسته است به هر قیمت در دسته های 10 و 20 نفره به خیابان آزادی بیایند

از دوستان میخواهم برای خواندن خبرهای قبلی به صندوقخانه رجوع کنند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات