بالاترین روزآن لاینلوس آنجلس تایمز   2009-06-17 08:56:00

سرمقاله لوس آنجلس تايمز درباره فضای پر از ترديد ايران
تقلب ناشيانه درانتخابات ايران

بايد به ملاهای ايران گفت اگر می خواهيد انتخابات تقلبی برگزار کنيد، لا اقل نتايج آن را طوری تنظيم کنيد که در باور بگنجد! بر اساس آمار رسمی اعلام شده از انتخابات رياست جمهوری ايران در روز جمعه، محمود احمدی نژاد رئيس جمهور فعلی کشور با کسب 63 درصد از آرا و اختصاص اکثريت آرای مأخوذه در 30 استان کشور، گوی سبقت را از سه نامزد رقيب خود ربوده است. نکته شگفت انگيز تر اين است که احمدی نژاد در رقابت با رقبای اصلاح طلب خود، حتی در کسب آرای شهرهای محل تولد آنها و در ميان گروه های بومی خودشان، به طرز غيرعادی موفق تر بوده است.

هيچ کس نمی تواند با قطعيت بگويد انتخابات ايران غيرمعتبر بوده است، زيرا نظرسنجی ها در اين کشور تحت نظارت يا بازنگری مستقل نيست. اما دست کم يکی از نظرسنجی ها نشان می دهد عليرغم التهابات و نارضايتی عمومی از اظهارات ضد غربی احمدی نژاد، آمار درست است و همايش او به همان اندازه محبوب است که آنها سعی در نمايش اش دارند. با اينحال، بعيد به نظر برسد نظرسنجی های دقيقی در ايران ترتيب داده شوند و اين مطالعات به شيوه ای برگزار نمی شوند که نسبت به مشکوک بودن نتايج انتخابات، اطمينان خاطر بدهند.

سؤالی که جالب تر از ابهام درباره دستکاری انتخابات است، اين است که آمريکا بايد در برابر نتايج اين انتخابات چه کار کند؟ همزمان با اوج گرفتن تظاهرات در ايران و درحاليکه هزارن معترض روز دوشنبه به خيابان های تهران سرازير شدند، بعضی از محافظه کاران از اوباما می خواهند دخالت کند. سناتور جمهوری خواه جان مک کين از ايالت آريزونا می گويد: «گزارش های اوليه از مسؤولان دولت آمريکا نشان می دهد آنها قصد تغيير در سياست گفتگو و يا ساير رويکرد هايشان را ندارند. من فکر می کنم بايد رژيم ايران را محکوم کرد.»

مک کين درست می گويد که اوباما تمايلی به محکوم کردن ايران نشان نداده است: وی در کنفرانس خبری روز دوشنبه تنها به ذکر «ناراحت بودن» از اوضاعی که در ايران در جريان است اکتفا کرد و به غير از آن، سکوت را پيشه خود کرده است. اگر مک کين فکر می کند اتخاذ يک موضع افراطی، راه موفقيت در پرداختن به مسأله ايران است، احتمالاً در هشت سال گذشته مربوط به دوره حکومت بوش خواب بوده است. دوره ای که تهران را در موضع ژئوپلتيک قدرتمندی قرار داد و سبب پيروز شدن احمدی نژاد در سال 2005 شد.

آنچه درباره ايران بيشتر مايه نگرانی است، تمايل آنها برای بدست آوردن تسليحات هسته ای و پشتيبانی آنها از گروه های تروريستی ضد آمريکائی و ضد اسرائيلی در سراسر خاورميانه است. حتی اگر مير حسين موسوی نامزد اصلاح طلب در روز جمعه به پيروزی دست پيدا نمی کرد، سياست های کشور در اين موارد دچار تغييری نمی شد؛ زيرا مسؤليت آنها در قلمروی اختيارات آيت الله علی خامنه ای و گمشاتگان وی است نه رئيس جمهور. از آن گذشته، تاريخ نشان داده اظهارات ضد ايرانی و پيگيری تحريم ها بدون تلاش واقعی به سوی دموکراسی تنها به تقويت رژيم حاکم منجر می شود. اگر واشنگتن بنای حمايت از جنبش مخالف را دارد، عاقلانه ترين اقدام، پيگيری رويکرد تماس با مردم ايران و باز نگهداشتن درهای ديپلماتيک است.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات