بالاترین تعداد مردم   2009-06-17 09:01:22

new_win ابطحی: تعداد تظاهر کنندگان امروز از تظاهر کنندگان 22 بهمن بیشتر بود ـ۱۱۲ کلیک
Language Bookmark harfehesaaby.blogspot.com

ابطحی با زیرکی تمام به سردمداران استبداد طلب خون ریز یاد آوری کرده است که خیزش آزادی طلب و عدالت خواه مردم انقلابی جدید است که مردم بیشتری را از مثلا پاسداشت انقلاب 57 به میدان آورده است. //// نزدیک خیابان انقلاب معلوم بود خیلی بیشتر از 22 بهمن امده اند.//// نمی دانم آیا سردمداران دروغ و تقلب این قدر فهم دارند که با شنیدن صدای مردم در برابر خواسته ی آن ها کرنش کنند و بر مردم ایران و تاریخش هزینه های غیر ضروری تحمیل نکنند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات